• ۰۲۱۶۵۴۱۲۰۷۰
  • ۰۲۱۶۵۴۱۲۰۷۱
  • ۰۹۱۲۶۹۸۸۲۹۸ هاشم هاشمی
  • ۰۹۱۲۵۰۹۹۰۶۰ خسرو هاشمی
  • info@abadmelk.com
  • کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص (ورودی اندیشه - شهریار) میدان صیاد شیرازی به طرف انتهای اندیشه فاز ۱ پائین تر از تالار قصر داریوش