• ۰۲۱۶۵۴۱۲۰۷۰
  • ۰۲۱۶۵۴۱۲۰۷۱
  • ۰۹۱۲۶۹۸۸۲۹۸ هاشم هاشمی
  • ۰۹۱۲۵۰۹۹۰۶۰ خسرو هاشمی
  • info@abadmelk.com
  • شهرک اندیشه فاز یک ، روبروی فرهنگسرا پلاک 18