کد آگهی: 73
تاریخ ثبت: 1396/07/22
تعداد بازدید: 120
قیمت: 380,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: صنعتی
نوع سند: مشاع
مساحت: 1000
نام مالک: حیدری
موبایل: 09122028648

1000 متر زمین در موقعیت آب و برق دارای سند مادر و نقشه ی تفکیکی