کد آگهی: 533
تاریخ ثبت: 1396/06/10
قیمت: 450,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: صنعتی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 3000
زیربنا:
نام مالک: پورپاک
موبایل: 09125006577
تلفن ثابت:

3 هزار متر زمین چهار دیواری دارای کاربری صنعتی