کد آگهی: 475
تاریخ ثبت: 1396/03/04
قیمت: 210,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 3000
زیربنا:
نام مالک: علی نژاد
موبایل: 09123197950
تلفن ثابت:

3000 متر زمین دارای آب کشاورزی هفته ای یک ساعت دو طرف دیوار با سند شش دانگ کشاورزی