کد آگهی: 415
تاریخ ثبت: 1396/03/10
نوع فایل: فروش
نوع ملک: سوله
نوع کاربری: صنعتی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1500
زیربنا: 400
نام مالک: مختاری
موبایل:

1500 متر باغ مشجر 400 متر سوله با آب ، برق 3 فاز و تک فاز