کد آگهی: 368
تاریخ ثبت: 1396/03/03
قیمت: 640,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 16000
زیربنا:
نام مالک: مرادی
موبایل: 09123599184
تلفن ثابت:

16000متر زمین کشاورزی 4دیواری دارای سند منگوله دار و سهمیه آب در هفته 6ساعت