کد آگهی: 299
تاریخ ثبت: 1396/09/24
تعداد بازدید: 106
قیمت: 231,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: قولنامه
مساحت: 4200
نام مالک: حیدری
موبایل: 09351093706

4200 متر زمین با سهمیه آب شیر ، برق از کنار زمین رد شده و دارای کد رهگیری و قواره به صورت دو بر می باشد