کد آگهی: 16
تاریخ ثبت: 1396/07/22
قیمت: 750,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: سوله
نوع کاربری: صنعتی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1000
زیربنا:
نام مالک: حسین عرب شیری
موبایل:
تلفن ثابت:

1000متر زمین ، 460متر سوله 7/5 متر ارتفاع ، 60 متر اداری تلفن ، برق ، سند شش دانگ پایان کار شهرداری