کد آگهی: 131
تاریخ ثبت: 1396/05/22
قیمت: 70,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ شش دانگ
مساحت: 1070
زیربنا:
نام مالک: مشکانی
موبایل: 09356710213
تلفن ثابت:

1070 متر زمین در خیابان دهدشتی واقع در اسفندآباد ملارد میخکوبی شده در ابعاد 20 * 50 سند شش دانگ و قطعه ی تفکیکی 176 مظاهری