کد آگهی: 941
تاریخ ثبت: 1396/03/10
قیمت: 375,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: باغ
نوع کاربری: باغ و باغچه
نوع سند: قولنامه از سند مادر
مساحت: 1500
نام مالک: تهی دست
موبایل:09194140646

1500 متر باغ سهمیه آب یک ساعت و نیم