کد آگهی: 903
تاریخ ثبت: 1396/03/04
قیمت: 1,628,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 7400
زیربنا:
نام مالک: تبریزی
موبایل: 09123704294
تلفن ثابت:

7400 متر زمین هفته ای 6 ساعت آب