کد آگهی: 853
تاریخ ثبت: 1396/03/04
قیمت: 650,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند:
مساحت: 6500
زیربنا:
نام مالک: نهاوندی
موبایل: 09121577301
تلفن ثابت:

160 متر بر اسفالت آب شهری در دست اقدام