کد آگهی: 473
تاریخ ثبت: 1397/12/14
قیمت: 1,425,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 4750
نام مالک: صلاحی
موبایل:02165432130

4750 متر زمین دو نبش دارای امکانات : آب ، برق ، گاز درموقعیت نصب سند مالکیت شش دانگ