کد آگهی: 298
تاریخ ثبت: 1396/09/24
قیمت: 1,500,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 10000
زیربنا:
نام مالک: سالکی
موبایل: 09192139299
تلفن ثابت:

10000 متر زمین دیوار کشی شده با کاربری باغ و با سند تک برگ عرصه و عیان قواره این زمین به صورت سه بر می باشد ، آب ، برق و گاز در موقعیت نصب