کد آگهی: 1765
تاریخ ثبت: 1398/02/31
تعداد بازدید: 14
قیمت: 1,500,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: باغ
نوع کاربری: باغ و باغچه
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 1146
مشاور: ابوالفضل صادقیانی
موبایل: 09122239703
تلفن ثابت: 02165412070

1146 متر باغ چهاردیواری انشعابات برق مصرفی ، آب و گاز در موقعیت ملک سند شش دانگ به صورت عرصه عیان