کد آگهی: 1765
تاریخ ثبت: 1398/02/31
تعداد بازدید: 59
قیمت: 1,500,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: باغ
نوع کاربری: باغ و باغچه
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 1146
مشاور: مجید رمضانی
موبایل: 09121930196
تلفن ثابت: 02191026554

1146 متر باغ چهاردیواری انشعابات برق مصرفی ، آب و گاز در موقعیت ملک سند شش دانگ به صورت عرصه عیان