شورای پول واعتبار در یکهزار و دویست و بیست و یکمین جلسه خود صورت های مالی بانک مرکزی در سال منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۴ برای طرح در مجموع عمومی این بانک را تایید، و با افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار با حضور اعضای شورای مزبور در محل ساختمان بانک یاد شده تشکیل و صورت های مالی بانک مرکزی به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه، گزارش بانک مرکزی درباره افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

براساس این گزارش، شورای پول و اعتبار پس از بررسی های لازم، با افزایش سقف فردی تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا مبلغ دویست میلیون ریال ( معادل ۲۰ میلیون تومان ) و با اخذ وثیقه سفته زنجیره ای موافقت کرد.

محمدرضا تابش و الیاس حضرتی نمایندگان منتخب کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست شورای پول و اعتبار با ادای سوگند فعالیت خود را آغاز کردند.

پیش از این سقف تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ۱۵۰ میلیون ریال بود و بانک های عامل به این دلیل که دولت تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی ( معادل ۱۵ میلیون تومان) را تضمین نمی کند، از متقاضیان دریافت تسهیلات، ضامن رسمی درخواست می کردند که مشکل آفرین شده بود.

متقاضیان دریافت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی تا سال ۱۳۹۳ سفته زنجیره ای به بانک های عامل ارایه می کردند به این ترتیب که سه نفر متقاضی همزمان ضامن یکدیگر می شدند و بانک ها نیز به راحتی اقدام به پرداخت تسهیلات می کردند.

همچنین بانک های عامل علاوه بر سفته زنجیره ای، ارایه سند واحد مسکونی و حساب یارانه ای روستاییان را نیز برای ضمانت پرداخت تسهیلات مسکن را اخذ می کردند.

دولت برای تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی نوسازی و بهسازی مسکن روستایی سود پنج درصد تعیین کرده بود.

آمارهای منتشر شده ۳۹ درصد واحدهای مسکونی روستایی مقاوم و بقیه فرسوده یا فاقد پایداری در برابر سیل و زلزله هستند، قرار است تا ۱۴۰۵ با اجرای طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی سهم واحد های مقاوم به ۷۰ درصد برسد.