میلیتون فریدمن، اقتصاددان معروف و استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو می‌گوید: «هر نامزد ریاست جمهوری که بخواهد تفاوتی واقعی ایجاد کند باید کاری بیش از رای آوردن انجام دهد. او ‌باید برنامه مدونی در اختیار داشته باشد که قبل از انتخابات به خوبی تنظیم شده باشد.» تاریخ سیاست‌های اقتصادی حتی پیش از انقلاب نیز نشان می‌دهد دولتمردان ایرانی نسبت به اجرای سیاست‌های اصلاحات ساختاری اقتصاد از جمله رشد قیمت ارز حساسیت خاصی داشته و برای مثال پایین نگه داشتن قیمت ارز را دستاورد مهمی تلقی می‌کردند. این روند پس از انقلاب آرام آرام ریتم تندتری به خود گرفت و اجرای اصلاحات ساختاری بسیار سخت و با موانع سخت‌تری مواجه بوده است. به گونه‌ای که تردید یا احتیاط دولتمردان در اجرای سیاست‌های کارشناسی شده و علمی، آنان را در مسیری قرار داده است که همواره چوب تاخیر یا عدم اجرای سیاست‌های درست و علمی را خورده و هزینه آن را نیز البته مردم پرداخت کرده‌اند.
اکنون نیز پس از استقرار دولت دوازدهم و شعارهای فراوان دولتمردان در مبارزات انتخاباتی سال 1392 و 1396 نسبت به اجرای سیاست‌های اقتصادی کارشناسی در شهریور ماه گذشته به رغم تمامی شعارهای داده شده نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌صورت دستوری کاهش یافت. در همان زمان اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به عواقب خطرناک چنین اقدامی هشدار دادند اما سیاست‌های اجرا شده توسط مقامات پولی کشور درست در جهت عکس این هشدارها عمل کرد. اکنون پس از پنج ماه از اجرای سیاست کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها، بازار‌های ارز و طلا همچنان در التهاب به‌سر می‌برند و در بازار مسکن نیز افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. به عبارت دیگر شاهد بی‌ثباتی اقتصاد پس از تجربه چند سال ثبات در این بازارها هستیم.
اقتصاددانان در این پرونده به بررسی راه های موجود برای برون‌رفت از شرایط حاضر پرداخته‌اند.