به گزارش خبرهای بانکی ; حامد مظاهریان اعلام کرد: پروژه ی 80 واحدی نسیم در منطقه 22 تهران که با استفاده از روش نوین تامین مالی مبنی بر راه اندازی و ایجاد صندوق زمین و ساختمان در سال 93 استارت خورد و به تازگی افتتاح شد، نمونه بارز ساخت و ساز حرفه ای مسکن در کشور است که هم به لحاظ روش تامین مالی و هم از نظر ویژگی های فنی و مهندسی می تواند از این پس الگوی سایر ساخت و سازهای کشور قرار بگیرد.مظاهریان گفت: یکی از ویژگی های بارز فنی و مهندسی در این پروژه «الزام به بیمه تضمین کیفیت یا گارانتی ساختمان» است که در قالب این الزام که در دستورالعمل تشکیل صندوق های زمین و ساختمان قید شده است، این پروژه و هر پروژه دیگری که با استفاده از این روش تامین مالی می شود باید حتما از سوی یک نهاد «بیمه گذار» مورد تایید، تضمین و در زیر چتر پوشش بیمه ای قرار بگیرد.وی با بیان اینکه بیمه کنترل کیفیت ساختمان ها یکی از اهداف بسیار مهم وزارت راه و شهرسازی و معاونت امور مسکن و ساختمان طی سال های اخیر و از دغدغه های مهم در حوزه ساخت مسکن و نظام مهندسی بوده است، گفت: به خصوص طی چهار سال گذشته تلاش داشته ایم با فراهم کردن زمینه های قانونی مورد نیاز، بیمه کیفیتساختمان را برای همه ساخت و سازها الزامی کنیم؛ این موضوع در تدوین آیین نامه کنترل ساختمان که به زودی به تصویب خواهد رسید گنجانده شده است و با الزامی شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان، پروژه ی 80 واحدی نسیم می تواند الگوی خوبی برای سایر پروژه های مسکونی باشد.مظاهریان تاکید کرد: زمانی که ساختمانی با بیمه کنترل کیفیت ساخته می شود و در واقع نهاد بیمه گذار آن را بیمه می کند.