خبرگزاري آريا-مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان از ثبت سياه چادر بافي در فهرست آثار ناملموس ملي کشور خبر داد
به گزارش خبرگزاري آريا در خرم آباد ، غلامرضا سليماني بيان داشت : سياه چادر مسکن عشاير استان لرستان محسوب مي شود که از موي بز و بوسيله زنان در ايلات و عشاير بافته مي‌شود . سياه چادر براي عشاير با توجه به شرايط آب و هوايي و اقليمي استان داراي اهميت و جايگاه ويژه اي است . 
سليماني عنوان نمود : سياه چادر شامل دو بخش بالايي و ديواره است که بخش بالايي چادر و ديواره آن چيت ناميده مي شود که از ني و موي بز بافته مي شود . دليل استفاده از موي بز در بافت سياه چادر اين است که در مواقع بارش باران داراي خاصيت ضد آب بوده و ارزان و سبک نيز مي باشد .
سليماني در ادامه افزود : اين اداره کل در راستاي اهداف حفاظتي خود و در اجراي تبصره ماده 2 قانون و تشکيل سازمان ميراث فرهنگي مصوب 23 دي ماه 1382 و آيين نامه اجرايي قانوني مذکور مصوب هيئت محترم وزيران به شماره 26975/ت / 32915 مورخ 4 مرداد ماه، به منظور ثبت ميراث ناملموس پرونده سياه چادر بافي عشاير را تهيه و به شوراي ثبت سازمان مرکزي ارائه نمود که پس از طرح در شوراي مذکور به اتفاق آرا اعضا، حايز شرايط ثبت شناخته شده و در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد . 
در ادامه محمدرضا اسدي معاون ميراث فرهنگي استان عنوان نمود : گرايش به شهرنشيني و مصرف گرايي عشاير و روستائيان، پيشرفت علم و تکنولوژي در زمينه تهيه و توليد انواع چادرهاي برزنتي، کاهش روز افزون کوچروي در بين عشاير، به فراموشي سپرده شدن شناخت کامل سياه چادر و توجه به ارزش هاي مادي و معنوي آن به عنوان اصلي ترين سرپناه، از بين رفتن آداب و رسوم مرتبط با برپايي يا جمع آوري سياه چادر و مسائلي از اين قبيل نشان دهنده در خطر بودن اين هنر ارزشمند است که تاکنون سينه به سينه به نسل حاضر منتقل شده است. 
وي در پايان افزود : لازمه ماندگاري اين هنر اصيل از نظر اجتماعي، فرهنگي و هويتي ويژه جامعه اي با پيشينه تاريخي غني و کهن، ضرورت حفظ اين مصنوع بشري را براي نسل هاي آينده مي طلبد .