سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در نامه‌ای اجرای شناسنامه فنی ساختمان و دستورالعمل آن را به معاونت‌های امور عمرانی استانداری‌ها ابلاغ کرد. پیش‌تر، وزیر راه و شهرسازی، جزئیات وظایف شهرداری‌ها و مهندسان را در دستورالعمل ۸ ماده‌ای ابلاغ کرده بود
مهندسی و مصالح
در راستای ساماندهی و نظام بخشی به موضوع نحوه پیش فروش ساختمان و تقسیم کار بین دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در این زمینه، در سال ۱۳۸۹ قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر ۲۵ ماده و چهار تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در اجرای ماده (۲۲)  قانون مذکور که اشاره می‌دارد: «شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند» و به استناد بند (د) ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی آن قانون مصوب سال ۱۳۹۳، پس از برگزاری جلسات هم‌اندیشی و هماهنگی‌های به عمل آمده با وزارت راه وشهرسازی؛ «شناسنامه فنی ساختمان و دستورالعمل صدور آن» برای ابلاغ به شهرداری ها و سایر واحدهای تابعه در استان ها  از سوی معاونت امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به معاونتهای امور عمرانی استانداری ها ابلاغ شد.
 شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، مکلفند در هنگام صدور پروانه و برای هر واحد، شناسنامه فنی مستقل مطابق با این الگو، تکمیل و پس از تأیید مهندس ناظر به متقاضی تسلیم نمایند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، این شناسنامه از چهار بخش «اطلاعات عمومی ساختمان»، «مشخصات کلی معماری»، «مشخصات کلی سازه» و «مشخصات کلی تاسیسات» تشکیل شده است.
گفتنی است، دکتر عباس‌آخوندی وزیر راه و شهرسازی، 23 شهریورماه در با انتشار نامه‌ای در روزنامه رسمی کشور، دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را در اجرای ماده ۲۲ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ و قسمت بند «د» ماده یک آیین‌نامه اجرایی همان قانون (قانون پیش فروش ساختمان) برای امکان انجام قرارداد پیش‌فروش در 8 بند ابلاغ کرد.