کد آگهی: 908
تاریخ ثبت: 1396/02/29
تعداد بازدید: 130
قیمت: 3,000,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: سوله
نوع کاربری: بهداشتی
نام مالک: مدنی
تلفن ثابت: 65621590

یک واحد تولیدی مواد غذایی با سابقه 20 ساله