کد آگهی: 1036
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 171
قیمت: 187,410,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 6247
مشاور: مجید رمضانی
موبایل: 09121930196
تلفن ثابت: 02191026554

6247 متر زمین کشاورزی سند مالکیت تک برگ