به گزارش کاسپین24 به نقل از ایسنا؛مجموعه تاریخی عباس آباد بهشهر در شرق استان مازندران در دامنه رشته کوه های البرز و در دل جنگل های انبوه واقع شده و یکی از 9 باغ ایرانی است که در سال 1390 در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

مجموعه تاریخی عباس آباد بهشهر شامل سد عباس آباد، م