کد آگهی: 211
تاریخ ثبت: 1396/05/22
قیمت: 40,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: باغ
نوع کاربری: باغ و باغچه
نوع سند: وکالت از سند مادر
مساحت: 400
نام مالک: دهقان
موبایل:09194122182

400 متر باغچه دارای آب شهری و سهمیه آب کشاورزی ، برق و گاز در موقعیت نصب