اگرچه برخی از کارشناسان اقتصادی از تنظیم بازار مسکن به شکل موثر و هدفمند در وضعیت کنونی ناامید شده اند اما در این میان برخی دیگر از تحلیلگران حوزه مسکن معتقدند در مقطع فعلی الگوی تامین مالی به صورت همزمان برای دو سمت عرضه و تقاضا می تواند نقش موثری در جهت دهی به بازار مسکن ایفا کند.

به این معنا که اگر از یک سو فرمول جدیدی برای افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در محدوده بافت فرسوده شهرها طراحی و از سوی دیگر اقدام موثر برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده به سازندگان در هسته فرسوده شهرها انجام شود؛ بازار مسکن به جای آنکه به سمت وضعیت رکود تورمی طی چندماه آتی برود چرخش می کند و در ادامه مسیر رونق معاملاتی اواخر سال گذشته حرکت خواهد کرد.

با وجود آنکه بیش از چند ماه از آغاز دوره رونق در بازار مسکن نمی گذرد اما این بخش هم اکنون در یک وضعیت خاص به لحاظ قیمت و حجم معاملات قرار گرفته است. به طوری که طی چندماه اخیر با وجود عقب نشینی متقاضیان مصرفی از بازار معاملاتی، قیمت ها تحت تاثیر عوامل مختلف به صورت مستمر در حال افزایش است.

این صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه ادامه این وضعیت نمی تواند منافع هیچ از دو طرف عرضه و تقاضای مصرفی را به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: برای آنکه بازار از وضعیت رکود تورمی دور شود باید یک بسته اقدام متفاوت برای تامین مالی در این حوزه طراحی شود.

برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در بخش مسکن، انتشار اوراق رهنی گزینه قابل قبولی است. البته برای بازار پذیر شدن این اوراق باید دست کم با نرخ سود ۲۰ درصد منتشر شود. البته در این میان به نکته مهمی باید توجه شود. از آنجا که این اوراق روی تسهیلاتی که با نرخ ۱۵ درصد از سوی بانک پرداخت شده است باید منتشر شود لذا باید الگویی برای پر کردن شکاف دو نرخ سود اوراق و تسهیلات پرداخت شده در نظر گرفته شود.

بهترین الگو برای پر کردن این شکاف آن است که دولت به بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای-تخصصی که ماموریت خاص و متفاوتی در بخش مسکن دارد برای پرداخت یارانه نرخ سود اوراق رهنی کمک کند.

با انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات خرید مسکن در بازار سرمایه، یک جریان نقد منظم و قابل توجه از محل تسهیلاتی که طی سال های آینده به بانک بازپرداخت می شود، ایجاد خواهد شد و در نتیجه ظرفیت تسهیلات دهی در بانک مسکن چند برابر می شود.

بانک مسکن برنامه ریزی کرده است دست کم یک هزار میلیارد تومان اوراق رهنی منتشر کند اما چگونگی تنظیم نرخ سود اوراق از بابت بازارپذیر شدن آنها فعلاً یک مسئله است.