با توجه به سهم عمده مصالح در تکمیل و احداث یک بنای مسکونی، بررسی روند این تغییرات می‌تواند نقش مهمی در یافتن رابطه تعادلی بین عوامل اساسی تشکیل‌دهنده بخش ساختمان داشته باشد. جدیدترین گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان در پایان سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که مقدار تغییرات شاخص کل در فصل زمستان نسبت به مدت مشابه فصل قبل ۴ /۱۶ درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم در پاییز سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲ درصد بوده است و حاکی از آن است که تورم نهاده‌های ساختمانی در فصل انتهای افزایشی بوده است. همچنین این آمارها نشان می‌دهد که درصد تغییرات شاخص کل در چهارفصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳ /۱۲ درصد بوده است.

آماری که در فصل پاییز ۴ /۱۰ درصد گزارش شده بود. مجموع این دو آمار نشان می‌دهد که روند تورمی در نهاده‌های ساختمانی در انتهای سال گذشته صعودی بوده است. این روند می‌تواند با یک وقفه زمانی بر روی سطح عمومی قیمت‌ها در بخش زمین و ساختمان اثر بگذارد.

جدیدترین آمارهای تورمی در اردیبهشت‌ ماه از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ به ‌نقطه در بخش ساختمان حدود ۱۰ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد هنوز تورم بخش ساختمان در سطح است، اما از یک‌سو رشد نهاده‌های ساختمانی و از سوی دیگر تغییرات انتظارات تورمی در بخش مسکن می‌تواند سطح قیمت‌های بخش مسکن در سال جاری را در یک بازه معقول افزایش دهد و سیگنال مناسبی برای افزایش تولید در این بخش باشد. در مجموع در سال جاری بخش مسکن می‌تواند اثر پررنگ‌تری در رشد اقتصادی داشته باشد.