در ماه رمضان معمولا فروشندگان خانه به خاطر کم شدن مقطعی متقاضیان, تخفیف بیشتری به خریداران مسکن میدهند و این موقعیتی مناسب برای خریدارانی است که به دنبال خرید آپارتمان با قیمت مناسب هستند. از ابتدای سال 96 حجم مناسبی از آپارتمان ها برای فروش به بازار مسکن معرفی شده است و این مزیتی دیگری برای خریداران مسکن بشمار میرود.
خریداران آپارتمان میتوانند از فرصت موجود در ماه رمضان حداکثر استفاده را در خرید ملک خود ببرند و با قدرت چانه زنی بیشتر, آپارتمان مورد نظر خود را با قیمت مناسبتری خریداری کنند.