تدبیر24»روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی ۱۰ عملکرد مهم این وزارتخانه در حوزه تامین مالی مسکن منتشر کرده که به شرح زیر است:
۱- تکمیل و فروش اقساطی اکثر واحد‌های مسکن مهر با افزایش سقف فردی تسهیلات به ۴۰۰ میلیون ریال و سقف جمعی تسهیلات به ۵۵۵ هزار میلیارد ریال بدون یک ریال خط اعتباری جدید و دست‌اندازی به منابع پرقدرت بانک مرکزی، این یعنی تدبیر مالی.

۲- هشت برابر شدن توانایی خرید مسکن تا سقف ۱۶۰۰ میلیون ریال به اتکای سپرده‌های تودیعی مردم و بدون توسل به اضافه برداشت بانکی، این یعنی امید مالی.

۳- تک‌رقمی کردن نرخ سود تسهیلات مسکن بدون اتکا به یارانه مابه‌التفاوت سود از سوی دولت، این یعنی تبحر مالی.

۴- استحصال جریان نقدی از دارایی‌های تسهیلاتی از طریق انتشار اوراق رهنی مسکن (MBS)، این یعنی تخصص مالی.

۵- بسط امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن (تا حداکثر ۸۰ درصد ارزش سرمایه‌گذاری) به کلیه بانک‌های کشور، این یعنی استراتژی مالی.

۶- راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان برای حمایت از طرف عرضه مسکن، این یعنی راهکار مالی.

۷- ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک عامل مسکن از طریق افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن، این یعنی استحکام مالی.

۸- سپرده‌گذاری بالغ بر ۳۶۰ هزار نفر خانوار به مبلغ بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال طی دو سال در صندوق پس‌انداز مسکن برای بهره‌مندی تدریجی از تسهیلات مسکن، این یعنی پایداری مالی.

۹- شیوه تامین مالی متناسب با اقشار کم‌درآمد، خانه اولی‌ها، ساکنان بافت‌های فرسوده و ارائه بسته حمایتی ویژه از آنان نظیر نرخ سود تسهیلات ۶ درصدی، این یعنی عدالت مالی.

۱۰- راه‌اندازی نخستین شرکت تامین سرمایه تخصصی بخش مسکن برای بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه به‌منظور تامین مالی، این یعنی نهادسازی مالی.