به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، ؛ به این ترتیب اهداف این شرکت در حوزه فنی و ساخت، سیاست های راهبری، توسعه سازمان و ایجاد هم افزایی و بخش مالی و منابع انسانی متمرکز شده است.

رویکرد گروه سرمایه گذاری مسکن در حوزه فنی و ساخت عمدتا بر پایه مدیریت پروژه‌ها از منظر فنی و متناسب با استانداردها استوار است؛ همچنین در بخش سیاست‌های راهبری، شرکت به دنبال هدفمند کردن سبد تولیدات مبتنی بر نوسازی بافت های حاشیه‌ای و اقشار میان درآمد جامعه است.

در عین حال تعیین تکلیف پروژه‌های راکد و ایجاد یک هماهنگی بین سیاست های گروه و بانک مسکن در بخش اهداف «توسعه سازمان و ایجاد هم افزایی» پیش بینی شده است.

در بخش «مالی و منابع انسانی» نیز سیاست گروه سرمایه گذاری مسکن بر نحوه تامین اعتبارت و بودجه اجرای پروژه ها استوار شده است.

بر اساس این گزارش، سیاست‌های گروه در حوزه فنی و ساخت در قالب برنامه‌های زیر هدف گذاری شده است:

- بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌های حوزه فنی و اجرایی و مدیریت پروژه‌ گروه متناسب با تکنولوژی، استانداردها و قوانین و مقررات روز با تمرکز بر افزایش کیفیت به عنوان مزیت رقابتی محصولات گروه

- برنامه ریزی جهت ایجاد مدیریت سبد پروژه ها در سطح گروه با استفاده از ابزارهایی چون دفتر مدیریت پروژه سازمانی در شرکت مادر و دفاتر مدیریت پروژه در سطح شرکت ها با هدف کاهش هزینه ها و زمان اجرای پروژه‌ها و کنترل انطباق پروژه‌ها با اهداف در طول حیات پروژه

- تدوین چارچوب فنی و اجرایی قراردادهای مشارکت در ساخت

- طراحی، استقرار و راهبری سامانه مدیریت اطلاعات پروژه‌های گروه در دو فاز شامل پایگاه داده‌های کنترل پروژه گروه در کوتاه مدت و در فاز نهایی سامانه جامع مدیریت اطلاعات پروژه

- ایجاد هم افزایی بین شرکت های گروه و شرکت مهندسین مشاور و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن در حوزه تولید

- فعالیت‌های حوزه تحقیق و توسعه با رویکرد شناسایی فناوری های نوین در حوزه ساخت و مدیریت پروژه‌ها جهت ایجاد مزیت رقابتی در محصول و حل مشکلات جاری پروژه‌های گروه

- احیا و ارتقای کمیته فنی و اجرایی از طریق کنترل و ارزیابی از فاز طراحی تا بهره برداری

در حوزه «سیاست‌های راهبری» نیز فعالیت ها و اهداف گروه در 8 بند به شرح زیر تدوین شده است:

- اصلاح سبد تولیدات و پروژه‎‎های در دست ساخت شرکت های گروه با هدف انطباق بیشتر با سیاستهای بالادستی، استراتژی های گروه و نتایج مورد انتظار در برنامه و بودجه سالانه

- حضور در 3 پروژه بافت فرسوده جهت استفاده از حداکثر امتیازات و معافیت‌های ممکن

- توسعه سهم بازار و ورود به بازارهای جدید از طریق تعریف سه مگا پروژه، اجرای یک پروژه از محل جذب سرمایه گذاری های خارجی و ورود بهه بازار تامین مسکن کارکنان نهادها و سازمان های معتبر در قالب پروژه های مسکونی و اداری در مجموعه شرکت های تابعه

- طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره با تمرکز بر تحقق برنامه های سالانه

- افزایش سهم پروژه های ویژه دهک های میان درآمدی و بافت فرسوده در پرتفوی پروژه ها

- توانمندسازی اعضای هیأت مدیره با طراحی دوره های کاربردی

- بازنگری استراتژی های گروه بر اساس تحلیل های بازار و محیط و پیاده سازی آنها در قالب برنامه و بودجه سالانه

- بازنگری در ساختار منابع انسانی شرکت ها با توجه به استراتژی بهینه اجرای پروژه ها و با تمرکز بر جذب، نگهداری و توسعه پرسنل شرکت به صورت چند تخصصی

در عین حال گروه سرمایه گذاری مسکن به دنبال «توسعه سازمان و ایجاد هم افزایی» در لایه های مختلف گروه بوده است که در این راستا 6 هدف کلی را پیش بینی کرده است:

- افزایش هم افزایی با بانک مسکن و شرکت های تابعه بانک مسکن در راستای سیاست های دولت و انجام ماموریت های توسعه ای بانک مسکن

- تعیین تکلیف دارایی های راکد و پروژه های نیمه کاره گروه

- ارتقای سطح هم افزایی در طول زنجیره ارزش گروه از طریق اقداماتی نظیر تداوم هم اندیشی های مدیران گروه با رویکرد بهبود تعاملات، بازنگری در ماموریت و مدل تعاملات شرکت های پشتیبان گروه، ارتقای واحدهای بازاریابی و فروش شرکتها با هدف چابک سازی و اثر بخش نمودن عملیات بازاریابی، فروش و غیره

- بازنگری و بهبود فرآیندهای کسب و کار و بهبود استقرار سیستم ISO

- بازنگری مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها

- برنامه ریزی برای تعیین تکلیف اسناد مالکیت پروژه های تحویل شده در سنوات گذشته

هدف گذاری های گروه سرمایه گذاری مسکن در بخش «مالی و منابع انسانی» نیز به شرح زیر تدوین شده است:

- ورود به موسسات پس انداز و تسهیلات در برخی استان های کشور با همکاری بانک مسکن

- تامین مالی 4 پروژه از طریق بازار سرمایه با استفاده از ابزارهایی چون صندوق زمین و ساختمان

- تخصیص حداقل 500 میلیارد ریال تسهیلات مشارکت در ساخت به واحدهای تولیدی شرکت

- اصلاح و جاری سازی فرآینده برنامه و بودجه عملیاتی در کلیه شرکت های تابعه

- طراحی مدل های نوین فروش و بازاریابی متناسب با شرایط بازار، وضعیت و نوع پروژه ها، روش های تامین مالی و وضعیت شرکت های تابعه

- تقویت و توسعه مدیران میانی گروه با استفاده از راهکارهای توسعه منابع انسانی