پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به‌مناسبت ایام طرح ملی «سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵» گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب درباره اهمیت آمار و وظیفه مردم و مسئولان نسبت به آن را منتشر میکند.
اهمیت آمار:
برنامه‌های توسعه کشور نیازمند اطلاعات دقیق از وضعیت مردم است
دولت جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اهداف خود در برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز پیشبرد صحیح کار سازندگی در کشور نیازمند آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت مردم است و به همین سبب، آمارگیری در ایران اسلامی، مسأله بسیار مهمی است که به نتیجه رساندن آن مستلزم همکاری جدی مردم است.
دیدار مسئولان سازمان برنامه و بودجه با رهبر انقلاب ۱۳۷۵/۰۷/۳۰
آمار ستون فقرات برنامه‌ریزیهای کشور است
 آنچه که من عرض میکنم، این است که آمار برای برنامه‌ریزیهای کشور، یک امر حیاتی است؛ یعنی اگر آمار نباشد، برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست؛ اگر صورت برنامه‌ریزی هم باشد، محتوای برنامه‌ریزی یک چیز غیر منطبق با واقعیت و غلط از آب در خواهد آمد. بنابراین آمار ستون فقرات برنامه‌ریزی است. فرقی هم نمیکند که برنامه‌ریزیهای اقتصادی باشد، فرهنگی باشد، اجتماعی باشد، سیاسی باشد؛ حتّی دیپلماسی باشد. همه‌ی انواع برنامه‌ریزی، متوقف به آمار است. ما ندانیم چه داریم و چگونه داریم و با چه خصوصیاتی داریم، هرگز نخواهیم توانست برای آینده برنامه‌ریزی کنیم؛ این چیزِ روشن و واضحی است؛ این را باید همه احساس کنند؛ هم مردم این را بدانند، هم بخصوص دستگاه‌ها بدانند.
بیانات در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰/۰۸/۰۲
سرشماری یک ضرورت برای آینده کشور است
 خب، ما چه بکنیم که آمار درست و دقیقی داشته باشیم؟ بهترین راه، یا شاید به یک معنا بشود گفت راه منحصر عبارت است از سرشماری؛ رفتن پیش مردم، پرسیدن از مردم. بنابراین با این صغری کبرائی که چیده شد، به این نتیجه میرسیم که سرشماری یک ضرورت برای آینده‌ی کشور است؛ برای برنامه‌ریزی درست و بهره‌مندی کشور از یک آینده‌ی منطقی و معقول و مطلوب به شمار میرود. بنابراین سرشماری یک چیز بسیار مهمی است.
بیانات در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰/۰۸/۰۲
آمار پایه تصمیم گیری‌های درست، بجا و کارآمد برای کشور است
آحاد مردم عزیز برای آنکه تصمیم‌گیری‌ها در کشور، «درست، به‌جا و کارآمد» باشد، هم در این طرح مهم شرکت کنند و هم آمار و اطلاعات مورد نیاز را به‌صورت دقیق در اختیار دستگاه‌های آماری قرار دهند و آمارها نیز همچنان‌که مسئولان گفته‌اند جنبه‌ی محرمانه دارد.
دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی وجود آمار دقیق از وضعیت تولید داخل است
راه علاج حقیقیِ مشکلات کشور، اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام راه‌های دنیا هم به روی ما باز شود اما اقتصاد کشور درون‌زا نباشد، در نهایت این معادله، معادله‌ای شکست‌خورده است.
لازمه‌ی تحقق اقتصاد مقاومتی، وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت تولید داخل و بنگاه‌های تولیدی و نیازهای آنها است.
دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
وظیفه مردم:
همه مردم در آمار مشارکت کنند
همه‌ی مردم عزیز باید به‌طور جدی در این طرح مهم [سرشماری عمومی] مشارکت کنند.
دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
مردم درست و دقیق پاسخ بدهند
 اینجانب به مردم ایران توصیه می‌کنم که به سؤالات آمارگیران پاسخهای صحیح و دقیق بدهند تا دولت با اتکاء به آن بتواند برنامه‌ریزی بهتری انجام دهد و اولویتها را در مسائل مختلف کشور رعایت کند.
دیدار مسئولان سازمان برنامه و بودجه با رهبر انقلاب ۱۳۷۵/۰۷/۳۰
سرشماری هم دو طرف دارد: یک طرف شمائید، که سؤال‌کننده هستید؛ یک طرف، مردمند. هر کدام هم وظائفی دارند. آنچه که مردم ان‌شاءاللَّه باید به آن توجه کنند، این است که آمارها را درست و دقیق بدهند، پاسخها را پاسخهای درستی بدهند. در همه‌ی بخشهائی که سؤال میشود، پاسخها باید دقیق و درست باشد. و من در همین جا از مردم عزیزمان درخواست میکنم که در این زمینه همکاری کامل بکنند؛ یعنی مأمور سرشماری را بپذیرند، به سؤالات او جواب بدهند، با او همکاری کنند، تا ان‌شاءاللَّه این فرم به نحو صحیح پر بشود. این مربوط به نقش مردم.
بیانات در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰/۰۸/۰۲
وظیفه مسئولان:
براساس آمارهای بدست آمده فعالیت کنید
 نقش مردم یک نقش دفعی است؛ یعنی شما فرم سرشماری را میبرید، مردم به شما پاسخ میدهند، این تمام میشود؛ اما نقش دستگاه‌های مرتبط، یک نقش مستمر است؛ همکاریهای مستمر، کمکهای مستمر. دستگاه مرکزی آمار، یک مرکز ستادی است. تحرک بر اساس این آمار و استفاده‌ی از این داده‌ها و برگرداندن بازخوردها، اینها کار دستگاه‌های مختلف است که باید با مرکز آمار همکاری کنند. بنابراین باید همه همکاری کنند.
بیانات در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰/۰۸/۰۲
در پردازش آمار و استنتاج از آن بی‌طرفانه عمل کنید
 آنچه که مربوط به شماست، این است که کار را دقیق، علمی و کاملاً واقعی و بی‌طرفانه دنبال کنید. هیچ انگیزه‌ای - چه انگیزه‌ی سیاسی، چه انگیزه‌های گوناگونی که ممکن است وجود داشته باشد - نباید در آمار، در پردازش آمار و استنتاج از آمار اثر بگذارد. البته بخشی از آمارها در هر کشوری ممکن است یک طبقه‌بندی اطلاعاتی داشته باشد - محرمانه باشد، بسیار محرمانه باشد - لیکن بسیاری هم نه، جنبه‌ی محرمانه ندارد. در همه‌ی شکلهای طبقه‌بندی اطلاعات، کار دستگاه آمار باید دقیق و علمی و منطبق با واقعیت باشد. آمار خانوارها را، آمار گرایشها را، آمار دارائیها را، آمار اشتغال و بیکاری را، آمار سواد و بیسوادی را - همه‌ی این چیزهائی که سؤال میشود - بایستی به طور بی‌طرفانه دنبال کنید تا دستگاه‌های مختلفِ برنامه‌ریز بتوانند اعتماد کنند. شما صحبت از اعتماد به این دستگاه میکنید؛ این اعتماد را خود دستگاه آمار میتواند تأمین کند. شما عملاً نشان بدهید که در پردازش داده‌ها و استنتاج از داده‌ها کاملاً بی‌طرفید؛ یعنی درست تابع واقعیت هستید؛ همین چیزی را که هست، نشان میدهید. این اگر شد، ان‌شاءاللَّه اعتماد کامل هم به وجود می‌آید.
بیانات در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰/۰۸/۰۲
به آمارهای مرکز آمار اعتماد کنید
دستگاه‌های مختلف کشور در دادن آمارهای مختلف، نسبت به موضوعات مختلف، عجله نکنند - آمار اعتیاد، آمار بیکاری، آمار سواد و بیسوادی، آمار مبتلایان به فلان بیماری - اینها را بگذارند دستگاه مسئول بر اساس آنچه که از واقعیتها گرفته است، به آنها اطلاع بدهد؛ آن وقت آنها هم بر اساس آن آمار، اگر میخواهند اعلام کنند، اعلام کنند؛ اگر میخواهند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند، برنامه‌ریزی کنند. یعنی به دستگاه مرکزی آمار اعتماد بشود.
بیانات در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰/۰۸/۰۲
وضعیت موجود تبیین و روند تغییرات شناسایی شود
در آمارها، هم باید وضعیت موجود تبیین شود و هم «روند تغییرات» شناسایی شود تا در روزگار کنونی که سرعت تغییرات در آن بسیار زیاد است، مسئولان و تصمیم‌گیران کشور بر اثر تغییر روندها غافلگیر نشوند.
دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
اعلام نتیجه سرشماری به تأخیر نیفتد
اعلام نتیجه‌ی سرشماری عمومی نباید به تأخیر بیفتد و نتایج باید با پردازش و جمع‌بندی علمی و دقیق، تا پایان سال اعلام شود.
دیدار مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن با رهبر انقلاب ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
مأموران سرشماری با حوصله و رعایت اخلاق رفتار کنند
 به مأموران سرشماری باید توصیه بشود که با حوصله‌ی تمام، با رعایت اخلاق اسلامی، با خانواده‌ها مواجه بشوند و سؤال کنند؛ مردم هم ان‌شاءاللَّه با حوصله‌ی تمام پاسخ بدهند و این کار به سرانجام برسد.
بیانات در دیدار اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰/۰۸/۰۲