کد آگهی: 960
تاریخ ثبت: 1398/09/01
تعداد بازدید: 247
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: شش دانگ
مساحت: 2450
مشاور: محمد حسینی
موبایل: 09360634022
تلفن ثابت: 02191026554

2450 متر زمین آب و برق مصرفی جواز فنس کشی از جهاد کشاورزی