کد آگهی: 901
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 159
قیمت: 500,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
مساحت: 2500
نام مالک: پرزپن
موبایل: 09125950565

2500 متر زمین کاربری کشاورزی در موقعیت نصب آب لوله کشی شهری سند شش دانگ