کد آگهی: 90
تاریخ ثبت: 1398/08/30
تعداد بازدید: 253
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1060
نام مالک: شهبازی
موبایل: 09193170597

1060 متر زمین چهاردیواری قواره ملک به صورت 2 بر 51/20 در موقعیت آب ، برق ، گاز سند مالکیت تک برگ