کد آگهی: 796
تاریخ ثبت: 1396/09/24
تعداد بازدید: 266
قیمت: 160,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: وکالت از سند مادر
مساحت: 1030
نام مالک: نوروزی
موبایل: 09123947356

1030 متر زمین نهال کاری شده ، سه طرف دیوار کشی شده دارای برق ، 90 دقیقه آب کشاورزی کوچه اختصاصی بدون درب