کد آگهی: 60
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 166
قیمت: 1,295,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 5180
زیربنا: 25
نام مالک: زند
موبایل: 09338005102

5180 متر زمین ، 25 متر سرایداری در موقعیت آب ، برق ، گاز