کد آگهی: 553
تاریخ ثبت: 1396/03/04
تعداد بازدید: 166
قیمت: 420,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: صنعتی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 14000
نام مالک: یارلو
موبایل: 09121142942

14000 متر زمین در شریف آباد با کاربری صنعتی دو بر در موقعیت نصب آب ، برق و گاز