کد آگهی: 509
تاریخ ثبت: 1398/08/30
تعداد بازدید: 259
نوع فایل: فروش
نوع ملک: باغ
نوع کاربری: باغ و باغچه
نوع سند: تک برگ
مساحت: 6500
نام مالک: رضایی
موبایل: 09122246010

6500 متر باغ با درختان میوه مثمر در موقعیت نصب آب ، برق و گاز دارای سند مالکیت شش دانگ