کد آگهی: 475
تاریخ ثبت: 1397/12/14
تعداد بازدید: 164
قیمت: 210,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 3000
نام مالک: علی نژاد
موبایل: 09123197950

3000 متر زمین دو طرف دیوار با سند شش دانگ سهمیه آب کشاورزی هفته ای یک ساعت