کد آگهی: 366
تاریخ ثبت: 1398/08/29
تعداد بازدید: 219
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: باغ و باغچه
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1709
نام مالک: ذوقی
موبایل: 09117462930

1709متر زمین چهاردیواری با کاربری باغچه سهمیه آب کشاورزی سند مالکیت شش دانگ