کد آگهی: 187
تاریخ ثبت: 1398/09/01
تعداد بازدید: 212
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 1500
نام مالک: محمدی
موبایل: 09121163951
تلفن ثابت: 09391163951

فروش زمین 1500متری سه طرف دیوار قدیمی از قطعه تفکیکی 436 در موقعیت آب ، برق ، گاز و تلفن با سند مالکیت شش دانگ