کد آگهی: 1498
تاریخ ثبت: 1397/11/30
تعداد بازدید: 268
قابلیت معاوضه: ندارد
نوع فایل: فروش
نوع ملک: زمین
نوع کاربری: زمین زراعی
نوع سند: تک برگ
مساحت: 500
مشاور: محمد حسینی
موبایل: 09360634022
تلفن ثابت: 02191026554

500 متر زمین امکانات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند تک برگ