کد آگهی: 1463
تاریخ ثبت: 1397/11/29
تعداد بازدید: 139
قابلیت معاوضه: دارد
قیمت: 1,600,000,000
نوع فایل: فروش
نوع ملک: مغازه
نوع کاربری: تجاری مسکونی
نوع سند: قولنامه
مساحت: 270
زیربنا: 270
نام مالک: محمدرضا ناصری
موبایل: 09901804044
تلفن ثابت: 02633523177

۷۰ متر واحد تجاری ، ۲۰۰ متر مسکونی زیر مغاره و بالای مغاره ۲۰ متر کوچه اختصاصی دو بر دارای عدم خلاف و فعال دید و موقعیت عالی