اما، از طرفی دیگر آمارها نشان می‌دهد تعداد آگهی های ثبت شده در بازار مسکن تهران در شروع زمستان حتی بیشتر از تعداد آگهی ثبت شده در اوایل تابستان است! که عمده این آگهی‌ها توسط مشاورین املاک ثبت شده است. بررسی های ما نشان می‌دهد هر چند خریدار و فروشنده در بازار کم شده است، اما مشاورینی هستند که از فرصت‌های محدود بیشترین استفاده را کرده و برای به قرارداد رساندن فایل‌های خود در همین بازار راکد نیز موفق هستند. در واقع علی رغم اینکه فعالیت تعدادی از مشاورین کاهش یافته، اما فعالیت تعداد دیگری از مشاورین این روزها افزایش بیش از پیش هم داشته است.

یکی از مشاورین فعال معتقد است: «در این بازار هم می‌توان معاملات خوبی رو به سرانجام رسوند. من شاهد بودم که در دفتر ما که ۲۰ نفر هستیم، ۵-۶ نفر به خاطر وضعیت بازار مسکن به کارهای دیگری متمایل شدن و رفتن، اما من در این دو سه ماه اخیر تونستم قراردادهای بیشتری از تابستان رو ببندم». احمد دلیل موفقیت خود را اینگونه توضیح میدهد: « معمولا وقتی بازار وارد رکود میشه عده‌ای به خاطر شرایط از فعالیتشون کم میکنن، اما اگر کسی در همین شرایط به جای اینکه فعالیتشو کم کنه، زیادتر کنه موفقیت بیشتری میبینه، چون وقتی بقیه کمتر تلاش میکنن، فرصت بهتریه که با وجود رقیب کمتر فرصت‌های بیشتری رو به سرانجام رسوند. من خودم از هر تکنولوژی و مکانیزم فایل‌یابی که بتونه شانسم برای معامله رو افزایش بده استفاده میکنم.