کد: 5262

400 متر مساحت کل سوله 300 متر سالن به ارتفاع 8 متر 100 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 25 ، آب و گاز شهرداری کف موزائیک ، دیوار آجر
ودیعه: 500,000,000

کد: 5254

2500 متر چهاردیواری بر جاده اصلی آدران شهریار انشعابات آب شهری ، برق سه فاز 50 و 25 آمپر با کنتور و گاز شهری نگهبانی و اتاق کارگری و سرویس بهداشتی کف محوطه شن
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 4940

1000 متر زمین 700 متر سالن بهداشتی خرپا اتاق دفتری 300 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، گاز و آب شهری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 22,000,000 تومان

کد: 4939

700 متر زمین 450 متر سالن بهداشتی خرپا انشعابات برق سه فاز 25 الی 100 آمپر ، آب و گاز شهری اتاق دفتری ، کارگری و سرویس بهداشتی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 26,000,000 تومان

کد: 4893 اجاره رفت

220 متر سوله به ارتفاع 5 متر در شهریار ویره انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، آب و گاز شهری 50 متر دفتری تلفن جهت انبار ، کاری MDF ، نجاری بی سروصدا
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 4775

فروش فروری 650 متر زمین چهار دیواری 250 متر سوله با ارتفاع استاندارد 400 متر محوطه مجزا برق سه فاز 50 آمپر ، گاز صنعتی و چاه آب کف سالن موزاییک شده گواهی اقدام برای سند و عدم حلاف شهرداری قیمت متری 7.200 میلیون
قیمت: 4,900,000,000 تومان

کد: 4631 اجاره رفت

1250 متر زمین 630 متر سوله به ارتفاع 6/8 متر 100 متر سوله به صورت خرپا 100 متر اداری و دفتری 400 متر محوطه سرویس بهداشتی و اتاق کارگری برق سه فاز 100 آمپر ، آب و گاز جی 60 کف بتن شده و دیوار ها سیمان سفید بر جاده اصلی دوربین مدار بسته و نگهبانی درب تریلی رو
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

کد: 4539

2200 متر زمین چهاردیواری دارای 2 اتاق سرویس بهداشتی درب کامیون رو آب ، برق و گاز شهری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 4176

650 متر بهاربند مناسب برای پرورش گوساله و گاو شیری انشعابات برق ، گاز و آب با کنتور قانونی 36 متر واحد مسکونی مجوز پروار بندی از وزارت بهداشت واگذاری به صورت قولنامه از سند مادر در ضمن ملک مذکور رهن و اجاره نیز داده میشود
قیمت: 2,300,000,000 تومان
ودیعه: 50,000,000 تومان - اجاره: 4,000,000 تومان

کد: 3815

1500 متر زمین 500 متر سوله به ارتفاع 6 متر استاندارد 100 متر اتاق اداری امکانات : آب ، برق سه فاز 100 آمپر و گاز سند تک برگ
قیمت: 25,000,000,000 تومان

کد: 2143

700 متر زمین ، 400 متر سوله به ارتفاع 6 متر استاندارد 300 متر حیاط ، امکانات : آب ، برق سه فاز 32 آمپر و گاز صنعتی سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 2,700,000,000 تومان

کد: 2250

865 متر زمین ، 300 متر سوله به ارتفاع 7 متر استاندارد 565 متر محوطه ، اتاق کارگری امکانات : برق سه فاز 25 آمپر ، آب و گاز در موقعیت ملک سرویس بهداشتی دو عدد سند سه دانگ پایان کار
قیمت: 865,000,000 تومان

کد: 665 فروخته شد

300 متر زمین در شهرک مصطفی خمینی 200 متر سالن به ارتفاع 6 متر امکانات : آب شهری ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز صنعتی سند شش دانگ تک برگ
قیمت: 1,900,000,000 تومان

کد: 2681 اجاره رفت

2000 متر زمین 400 متر مسقف 13 عدد طویله مجزا ظرفیت 700 عدد گوسفند امکانات : آب ، برق و گاز اتاق کارگری
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

صفحه 1 از 1