کد: 4109

فروش 500 متر باغچه چهاردیواری قواره ملک دوبر میباشد درختان میوه مثمر سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان موقعیت مکانی ملک عالی هیئت هفت نفره
قیمت: 3,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1