کد: 3874 فروخته شد

6000 متر دامداری همه چی تکمیل دارای 7 سالن گاو تلیسه انبار الوفه شیر دوشی شیر سرد کن سیلو برای انبار بلال اتاق دفتری و نگهبانی برق 100 امپر گاز فشارقوی چاه اب

ودیعه: 100,000,000 تومان - اجاره: 12,000,000 تومان

صفحه 1 از 1