کد: 5329

61 متر واحد اداری طبقه 4 آسانسور رو به خیابان و تابلو خور سند مالکیت تک برگ
قیمت: 1,586,000,000 تومان

صفحه 1 از 1