1500 متر سالن مرغداری با تمام تجهیزات به صورت اتوماتیک مرغ رسمی تخم گذار ، چاه آب عمیق برق سه فاز
تماس

  • قم ، قم
  • کد: 1969 684
صفحه 1 از 1