کد: 5241

3000 متر سوله در فرارت شهریار 1600 متر سوله به ارتفاع 6 متر انشعابات برق سه فاز 450 آمپر ، گاز صنعتی و آب شهری نگهبانی ، اتاق دفتری و کار گری کلا 400 متر کف سوله موزائیک درب بزرگ تریلی رو دارای 20 سال جواز مواد غذایی سوله بهداشتی
قیمت: 17,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1