کد: 1633 فروخته شد

حدودا 700 متر زمین سند شش دانگ
قیمت: 630,000,000 تومان

صفحه 1 از 1